لطفا دستگاه خود را بچرخانید.
negin kowsar aria

مقالات

مشکلات عمدۀ رویه گمرکی در رابطه با فرآیند واردات عبارتند از

مشکلات عمدۀ رویه گمرکی در رابطه با فرآیند واردات عبارتند از

 

1. تعرفه هاي بالاي گمركي جهت حمايت از صنايع داخلي 

بررسی کلی جایگاه فرایند های گمرکی مربوط به صادرات و واردات در کشور

بررسی کلی جایگاه فرایند های گمرکی مربوط به صادرات و واردات در کشور

 

تولید کالای با کیفیت، اصل اول صادرات است و روند تولید محصول نیازمند عواملی است که به رشد و پیشرفت اقتصاد و جامعه می انجامد. به عنوان مثال نیروی انسانی مورد نیاز برای تولید سبب افزایش اشتغال در جامعه می شود 

عوامل موثر بر واردات

عوامل موثر بر واردات

 

1. میزان ظرفیت وارداتی به عنوان متغیر جانشین برای سیاست واردات

عوامل موثر بر صادرات

عوامل موثر بر صادرات

 

1. سياست هاي دولت : ( چشم انداز بلندمدت صنعت، سياست ها و برنامه هاي اجرايي دولت، روابط سياسي بين الملل و قوانين حاكم )

مديريت واردات براي توسعه صادرات

مديريت واردات براي توسعه صادرات

 

آمارها نشان مي‌دهد سهم کالاهاي واسطه‌اي در تجارت کالا بدون سوخت (بدون نفت وساير سوخت‌ها) در سطح جهان در سال 2008 حدود 40 درصد و در اقتصاد کشورهايي نظير چين‌، مالزي و تايوان بين 50 تا 70درصد بوده است

1 2 3  >>