لطفا دستگاه خود را بچرخانید.
negin kowsar aria

طراحی لوگو و آرم شرکت نگین کوثر ایرانیان توسط شرکت بعد چهارم

طراحی لوگو شرکت نگین کوثر ایرانیان از نوع نشانه ترکیبی است که توسط شرکت بعد چهارم طراحی شده است. در طراحی لوگو این شرکت با توجه به حوزه فعالیت آن که واردات و صادرات میباشد تلاش بر این بوده که از المان های مرتبط استفاده شود ، حروف اول نام شرکت در لوگو مشاهده می شود.