لطفا دستگاه خود را بچرخانید.
negin kowsar aria
واردات

واردات

واردات چیست ؟

واردات به معنی ورود کالا از یک کشور به قلمرو گمرکی یک کشور دیگر است که بابت آن ارز کشور مبدا ،یا کشور مقصد ثالث بین فروشنده و خریدار تبادل گردد. در بازرگانی خارجی پنج نوع واردات داریم که عبارتند از :

1.واردات قطعی

2.واردات موقت

3.کالای مرجوعی

4.ترانزیت داخلی

5.ترانزیت خارجی

 

واردكننده كالا:

وارد كننده كالا شخصي حقيقي يا حقوقي ميباشد كه نسبت به ورود كالاهاي مورد مصرف در داخل كشور طبق مجوزهاي مربوطه اقدام مينمايد و ميبايست از مقررات وقانون تجارت كشور خود بطور كامل و از مقررات و قانون تجارت كشور فروشنده نيز مطلع باشد . براي واردات داشتن كارت بازرگاني ، كد اقتصادي و چنانچه واحد توليدي باشد ، داشتن پروانه بهره برداري يا پروانه توليد الزامي است .

 

واردات قطعي:

منظور از واردات قطعي ، كالاهائي هستند كه براي مصرف يا فروش خریداری و به كشور وارد میشوند که با انجام تشريفات قطعي گمركي ترخيص مي‌شوند .

انواع واردات عبارتند از :

1-واردات در مقابل صادرات (ارز صادراتي غيرنفتي)

2-واردات به صورت گشايش اعتبار (ارزي)

3-واردات به صورت بدون انتقال ارز

4واردات از مناطق آزاد تجاري ، صنعتي

5-واردات مبادلات مرزي (تعاوني مرزنشينان)

6-واردات مبادلات پيله‌وري

7-واردات از بازارچه‌هاي مرزي

8-واردات كالا از طريق پست

 

واردات موقت :

ورود موقت رويه گمركي است كه به موجب آن مي‌توان كالاي خاصي را براي منظور خاصي در مدت معين وارد كشور و سپس خارج كرد . ورود كالاي مجاز و مشروط و غيرمجاز با موافقت گمرك ايران و ورود كالاهاي ممنوع‌الورود موكول به مصوبه هيئت دولت مي‌باشد .

 

كالاهاي مرجوعي (اعاده به خارج از كشور) :

كالاهاي مرجوعي كالاهايي هستند كه :

1- بدليل ممنوعيت و يا غيرمجاز بودن و يا عدم تطبيق با مجوزهاي مربوطه قابل ترخيص نمي‌باشند.

الف - براي اين منظور چنانچه كالا در گمرك مرزي موجود باشد اظهارنامه در دو نسخه تنظيم مي‌گردد و مشمول پرداخت هزينه‌هاي گمركي است و تحت‌نظر مستمر ماموران گمرك از كشور خارج مي‌گردد

ب - چنانچه كالا در گمركخانه داخلي موجود باشد براي اين منظور اظهارنامه در سه نسخه تنظيم مي‌گردد و براي مرجوع نمودن كالاهاي مجاز مبلغي معادل يك برابر مجموع حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوطه و براي مرجوع نمودن كالاهاي غيرمجاز و مجاز مشروط و ممنوع ‌الورود مبلغي معادل يك برابر حقوق گمركي و سود بازرگاني و عوارض مربوطه بعلاوه سه برابر ارزش كالا سپرده اخذمي‌گردد كه پس از تاييد پروانه مرجوعي مربوط توسط گمرك خروجي، سپرده مذكور به صاحب آن مسترد مي‌گردد

2- بعنوان ورود موقت قبلا به كشور وارد شده‌اند و در پايان مهلت مربوطه براي اعاده به خارج از كشور اظهار مرجوع مي‌شوند